در آستانه برگزاری مجمع عمومی موسسه ایثار، برای چهارمین بار، مهر مطلوب بر نتیجه حسابرسی و نشان ایثار نقش بست.
این موفقیت به تمامی اهالی ایثار،تبریک

موسسه ایثار حدود یک ماه بی وقفه توسط کارشناسان خّبره حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت، که در پایان مهر مطلوبیت بر حسابرسی موسسه ایثار نشست ،و این ، بیانگر حفظ و رعایت اصول حسابداری،تلاش و کوشش همکاران در سطح استانها و ثبت تمام رویدادهای مالی براساس اصول و استاندارهای حسابداری است .

نتیجه مقبولیت حسابرسی موسسه ایثار در روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۹۹ برای چهارمین بار در موعد مقرر، در ششمین مجمع عمومی که با حضور معاون محترم رییس جمهور و ریاست عالی بنیاد تشکیل خواهد شد، قرائت می شود .