به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار:

صبح روز شنبه سی و یکم خرداد ماه اولین مدیر خانم با حکم مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار سرپرست شعبه استانی گردید.

تدبیر سازمانی موسسه ایثار که از چهار سال پیش مبنا را بر جوان گرایی و تخصص محوری قرار داده بود این بار برای استان کردستان از همکاران متخصص و آشنا با موسسه ایثار را به عنوان سکان دار معرفی کرد، که با نظر مساعد و مثبت مدیر کل بنیاد شهید استان سرانجام یافت.

سرکار خانم شاداب مجیدی فرزند گرانقدر شهید از همکاران قدیمی و آشنا با تمامی بخشهای شعبه استانی بودند که مسئولیتهای متفاوتی را در موسسه ایثار کردستان در طی این سالها گذشته داشته اند، و هم اکنون در اوج شرایط بحرانی و رکود موسسه ایثار سکان مدیریت به ایشان سپرده شد.

این مراسم تودیع و معارفه با حضور مدیر سابق، سرپرست جدید و پرسنل موسسه ایثار استان کردستان برگزار گردید.

در این جلسه با ابلاغ مدیر عامل موسسه ایثار از زحمات  فرشاد ارشاد تقدیر و سرکار خانم مجیدی بعنوان اولین خانم سرپرست جدید موسسه ایثار کردستان منصوب گردید.