به نقل از امیرحسین لواسانی مدیر مالی موسسه ایثار :

مدیر مالی موسسه ایثار عنوان کرد:در هفته های گذشته پیرو درخواست مدیر کل مجامع اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثار گران در خصوص ارائه گزارش بودجه و عملکرد آن در سال ۱۳۹۸ از ۹ سازمان و زیر مجموعه بنیاد شهید که یکی از آنها موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار می باشد موسسه ایثار به همراه سازمان املاک کوثر تنها زیرمجموعه هایی بودند که پس از بررسی های کارشناسانه و دقیق بر نحوه عملکرد و توزیع بودجه و هزینه های جاری کمترین انحرافات را داشته و توانسته است در این بخش مقبولیت مورد نظر را کسب نماید.
وی در پایان متذکر شد این مقبولیت حاصل تلاش تمامی همکاران این موسسه در کلیه شعب استانی و رعایت دقیق قوانین و مقررات مالی و حسابداری در این موسسه است.