به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار:

در آستانه برگزاری مجمع عمومی برای سومین بار مهر مطلوب بر نتیجه حسابرسی و نشان ایثار نقش بست.
این موفقیت به تمامی اهالی ایثار،تبریک…

نصیری مقدم معاون اداری مالی موسسه اعلام کرد: براساس ضوابط قانونی ،موسسات و شرکتها در پایان سال مالی خود مورد حسابرسی قرار می گیرند،به طبع آن در موسسه ایثار برای چهارمین سال است که حسابرسی بطور منظم انجام شده و نتیجه آن به دستگاههای نظارتی گزارش می شود.

موسسه ایثار حدود یک ماه بی وقفه توسط کارشناسان خّبره حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت، که در پایان مهر مطلوبیت بر حسابرسی موسسه ایثار نشست ،و این ، بیانگر حفظ و رعایت اصول حسابداری،تلاش و کوشش همکاران در سطح استانها و ثبت تمام رویدادهای مالی براساس اصول و استاندارهای حسابداری است .
نتیجه مقبولیت حسابرسی موسسه ایثار در روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۹۸ برای سومین بار در موعد مقرر، در مجمع عمومی که با حضور نماینده محترم ولی فقیه،معاون رییس جمهور و ریاست عالی بنیاد تشکیل خواهد شد، قرائت می شود .