عصر روز سه شنبه ۳۰/۱۱/۹۷ مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه به همراه سید صدر معاون فرهنگی ورزشی توانبخشی به منظور بازدید و برگزاری جلسات هماهنگی راه اندازی مرکز توانبخشی استان لرستان ،وارد آن استان شد.

مدیر عامل موسسه ضمن بازدید از مراکز تحت پوشش موسسه ایثار لرستان به اتفاق معاون فرهنگی ورزشی توانبخشی خود در جلسه شورای استانی حضور یافت که نازاریان مدیرکل بنیاد شهید استان،نظریان مدیر شعبه استانی و دیگر اعضای شورای استانی نیز در آن حضور داشتند.

در ابتدا مدیر کل بنیاد شهید استان لرستان ضمن خیر مقدم به حضور مدیر عامل و معاون فرهنگی موسسه ایثار در آن استان سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: مدیری که برای این موسسه انتخاب می شود باید همکار باشد به طوری که ضمن دلسوزی برای جامعه ایثارگری تمام تلاش خود را در راستای ارائه خدمات مطلوب به این جامعه به کار گیرد و همکاری و هماهنگی های لازم را در بنیاد و خارج از بنیاد داشته و ارتباط خود را با همه سازمانها و نهادها تقویت نماید.

وی عنوان کرد:مدیر موسسه در استان ضمن اینکه می بایست دغدغه آینده را داشته باشد باید برنامه ریزی های لازم را دراین جهت ارائه نماید تا علاوه بر ایثارگران عموم مردم نیز از این خدمات بهره مند گردند،ایشان از پاک و سالم بودن و همچنین شفافیت در عملکرد سخن به میان آورد که این عوامل میتواند یک مدیر را در حوزه فعالیت خود موفق کند.

در ادامه مدیر عامل موسسه ضمن تقدیر و تشکر از توجه مدیرکل بنیاد شهید استان سخنان خود را اینطور عنوان کرد:مراکز آماده به خدمت در این استان باید مورد بهره برداری قرار گیرد تا بتواند به جامعه معظم ایثارگری علاوه بر ارائه خدمات در خور شان آنها ، در جهت  توانمند سازی جامعه ایثارگری قدمهایی بیش از پیش برداشته تا رضایتمندی آنان در این استان حاصل شود.

وی افزود: با اصل مذاکره، برنامه ریزی،تشخیص مصلحت و اهم فی الاهم کردن باید بهره برداری از مرکز توانبخشی و درمانی استان به نتیجه برسد تا بتوان با به روز نمودن خدمات، و بهره مندی از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود که در اختیار استان است و با توانمندی خود،گامهای موثری در زمینه به وجود آوردن نشاط  و شادابی در زندگی جامعه هدف، بر داردیم.

پورحاج رضایی اضافه کرد:این مراکز باید به بخش خصوصی واگذار شود تا دغدغه ای در نحوه نگه داری و بهره برداری نداشته باشیم و از این رو حتما تاکید ما این است که میبایست بیش از خود ما توجهی که به ایثارگران در نحوه گرفتن خدمت می شود متمرکزکنیم و طوری باید پیش برود که هر روزش بهتر از روز گذشته باشد.

در ادامه این جلسه صدر معاون فرهنگی ورزشی و توانبخشی موسسه ایثار عنوان کرد:اصل نظارت بر روال کار و فرایند ارائه خدمات مورد نیاز جامعه ایثار گری از اولویتهای اول است که باید به آن توجه شود و صرف رضایتمندی جامعه هدف با رعایت این اصل ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد :نظارت بر حفظ سرمایه ، ابنیه و تاسیسات از واجبات وظایف همه اعضای شورای استانی است، نظارتها و سرکشی از این سرمایه که متعلق به جامعه ایثارگری است باید تدوام داشته باشد وبه صورت سرزده و دوره ای برگزار شود.

نازاریان در ادامه عنوان کرد:بنیاد این استان ضمن اینکه ضعف نظارت بر موسسه شعبه استانی را می پذیرد انشاالله تلاش خواهد کرد این مجتمع را بدون عجله و از هرگونه حاشیه و با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با ستاد مرکز موسسه ایثار در تهران راه اندازی کند.

در پایان این جلسه نسبت به راه اندازی مرکز توانبخشی و درمانی استان لرستان تاکید شد و درطول سفر،متقاضیان بهره برداری از این بخش با مدیر عامل موسسه دیدار و پیشنهادات و طرح های خود را ارائه دادند.