در اولین ساعات صبح روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین موسسه پس از قرائت آیاتی از قران و استماع دستور جلسه پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه سخنان خود را اینگونه آغاز کرد:با توجه به قانون عدم به کار گیری بازنشستگان در موسسه می بایست با همکاران مشمول این طرح خداحافظی کرد که البته خلع حضور ایشان با حضور معاونین و مدیران مجموعه نباید خللی ایجاد شود.

پورحاج رضایی عنوان کرد موسسه در این روزها در انجام وظایف خود بیش از پیش می بایست فعال تر شده و محقق شدن اهداف که همان جلب رضایتمندی،خشنودی و نشاندن لبخند بر صورت خانواده های شاهد و ایثارگر است،باید راس امور مدیران و مجموعه پرسنل موسسه قرار گیرد.

وی در مورد تغییر چارت سازمانی موسسه نیز گفت: بعد از مدتی بررسی و کارشناسی لازم در خصوص چارت جدید موسسه که مبنای آن چابکسازی مجموعه بوده و به تایید هیئت مدیره نیزرسیده است، در آن پست قائم مقامی حذف و معاونت ورزشی و توانبخشی  با معاونت فرهنگی هنری ادغام و به معاونت فرهنگی ورزشی و توانبخشی تغییر نام داده شد،از آنجایی که در حوزه توانبخشی نگهداری مراکز و تجهیزات در موسسه باید مدیریت گردد،و در بحث درمان که کار تخصصی بر عهده وزارت بهداشت و پزشکان بوده،و موسسه قرار نیست در این بخش ورود پیدا کند و مدیریت نگهداری شایسته و خوب از اماکن و تجهیزات است که باعث ایجاد رضایتمندی جامعه هدف خواهد شد.

وی اضافه کرد جابجایی افراد در بخشهای مختلف، برای تقویت در حوزه ارتباطی  و مدیریتی است که در ترسیم سنوات آینده تاثیر خواهد داشت و به نظر می رسد دور جدیدی در موسسه آغاز شده که می بایست با همدلی،همراهی،همزبانی و همفکری که ویژگیهای اصلی مدیریت است پیش رفته و همکاران با تسری در جایگاه ها همه باید نقش کارشناسی خود را ایفا و در پست خود درخشیده و خوب ارتباطها را حفظ کنند،امروز کار را باید به نحوی شروع کرد تا بتوان بهره های مناسب را از امکانات مجموعه در جهت ارتقاء همه ابعاد موسسه پیش ببریم.

وی در پایان ضمن تشکر از همه همکارن در موسسه، ما بقی پست های جدید را بر اساس چارت جدید سازمانی به شرح ذیل رسماً اعلام کرد:

شایان ذکر است در جلسه گذشته شورای معاونین نصیری مقدم به عنوان معاون اداری مالی،عبدی مشاورمدیرعامل،بازرس ویژه و حسابرس داخلی،احمدی مدیر فن آوری و اطلاعات و لواسانی در سمت مدیر امور مالی و بودجه از سوی مدیر عامل منصوب شده بودند.

سید سعید صدر زاده معاون فرهنگی ورزشی و توانبخشی                             

مجید خانجانی مدیر روابط عمومی

رضا قربانی مدیر مراکز فرهنگی ورزشی