درخشش ایثار،اینبار در کسب گواهینامه ISO9001

موسسه ایثاردر سایه الطاف الهی و همفکری و همکاری هیات مدیره موسسه وتلاش شبانه روزی همکاران درسراسر کشور با رعایت استانداردهای مدیریتی تولید و عرضه محصولات و ارائه خدماتِ با کیفیت به جامعه معظم ایثارگری،در عرصه تجارت داخلی و جهانی که داشتن گواهی نامه تأیید صلاحیت استانداردهای سریِ ایزو شرط اولیه در داد و ستد داخلی و بین المللی می باشد، در این راستا،طبق بررسی و ممیزی انجام شده، این موسسه موفق به اخذگواهینامهISO ۹۰۰۱):(۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت جهت فعالیت های خود در سه حوزه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی از شرکت  (internatuonail TUV) نائل گردید،که با اخذ این گواهینامه برگ زرین دیگری برای موسسه ایثار رقم خورد.

شایان ذکر است که در طول ۳ سال و اندی از مدیریت مهندس پورحاج رضایی در موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار، رخدادهای ملموس و قابل توجهی در مدیریت کلان موسسه حادث شده که احیای چهره مراکز خدماتی،رضایتمندی جامعه معظم هدف و ارائه خدمات در خور شأن به ایشان،شفافیت مالی و استقرار نظم و قانون و… همه وهمه خود گویای این حقیقت است.