(( چهارمین گردهمایی مدیران شعب استانی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار، صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۶، در استان کردستان شهر سنندج آغاز به کار کرد ))

مدیرعامل در افتتاح کلام خود، در چهارمین همایش مدیران شعب استانی ابراز کرد:مدیران محترم شعب، همه فعالیت‌هایی را که در تغییر روحیه و ذائقه و سلامت جسمانی و به ویژه روحانی جامعه معظم هدف، موثر است، برنامه ریزی نموده و با هماهنگی بنیادشهید و امور ایثارگران به اجرا برسانند.و این کار را به عنوان اولین حرکت ابداعی و رو به جلو، در سال جدید مالی مدنظر قرار دهند.

پورحاج رضایی در ادامه سخنرانی خود عنوان کرد:سیاستهای پیش روی موسسه،جدی تر از همیشه پیش رود چه در اجرای سیاست برون سپاری،چه در اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای مالی و ارائه خدمات و چه در مسائل جدید و سیاستهای نو ،همچون فعالیتهای فرهنگی هنری و اطلاع رسانی

معاون اداری مالی موسسه در آغاز کلام خود، مقایسه درآمد، هزینه و… سال ۹۵ با ۹۶ همه شعب استانی را مورد بررسی قرارداد

معاون فرهنگی هنری، با تاکید بر کلام و رهنمودهای پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه ایثار، تمام بخشها و امکانات و ظرفیتهای فرهنگی موجود را تشریح کرد.